Ngành nghề kinh doanh | フン・ベト(HUNG VIET) 農産株式会社

Ngành nghề kinh doanh

+ Cung cấp thực phẩm vào bếp ăn công nghiệp

+ Xuất khẩu nông sản

+ Nhập khẩu nông sản, thực phẩm

+ Đầu tư vùng nguyên liệu

+ Gia công nông sản thực phẩm: đông lạnh, xấy khô, ép nước

+ Cho thuê kho lạnh