(Tiếng Việt) Nhãn lồng | フン・ベト(HUNG VIET) 農産株式会社

Placeholder

(Tiếng Việt) Nhãn lồng

Call for Price

(Tiếng Việt) Nhãn

Mô tả:

Kích thước: 45 – 50 quả/kg

Vỏ: màu vàng nâu (yellow)  tươi lâu

Cùi: dày và khô/ráo nước, cơm nhãn cũng giòn, không nhiều nước như nhãn Trung Quốc, có 2 dẻ cùi xếp khít nhau, cùi và vỏ dễ tách

Hạt nhỏ, đen nháy, có mùi nhẹ nhàng, tinh khiết

Tỷ lệ cùi/quả: 62.7 %

Không chất bảo quản

Khả năng cung cấp:

Thời gian cung cấp: tháng 7 – tháng 10 hằng năm

商品カテゴリー: