Nông nghiệp bền vững và câu chuyện về giá trị sống | CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN HƯNG VIỆT

Nông nghiệp bền vững và câu chuyện về giá trị sống

“Tự nhiên không thay đổi, cho dù cách thức nhìn nhận tự nhiên luôn thay đổi từ lúc này tới lúc khác. Bất kể lúc nào, nông nghiệp tự nhiên tồn tại mãi mãi như là suối nguồn của nông nghiệp”

Sự bùng nổ của công nghệ sinh học đã mở ra thời đại của những kĩ thuật mới trong nông nghiệp. Các giống cây trồng biến đổi gen được đưa vào nghiên cứu và sản xuất với mục đích tăng khả năng chống chịu và đạt năng suất cao hơn. Lời tuyên bố an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường được đưa ra như một sự đảm bảo đối với người tiêu dùng. Một cách vô thức, chúng ta dung nạp những hóa chất ấy vào cơ thể mình mỗi ngày.

Tự nhiên vốn không phải là công cụ của nhân loại mà nhân loại chính là một phần của tự nhiên. Sự gắn kết tuyệt đối giữa con người và môi trường chính là tư tưởng chủ đạo trong suy nghĩ của những nông dân hữu cơ. Thực phẩm lành mạnh mang đến một cơ thể khỏe mạnh và một cơ thể khỏe mạnh sẽ tạo nên một cuộc sống tốt. Fukuoka đã tiên phong trong trong phương pháp “nông nghiệp thuận tự nhiên” khi ông chọn bài trừ công nghệ, từ chối khoa học và chọn hình thức canh tác không cày xới, không phân bón, không trừ sâu, không diệt cỏ. “Nông nghiệp thuận tự nhiên” cho phép chúng ta sống mà không có sự hỗ trợ của kỹ thuật, như một sự tái kết nối khi chúng ta đã cô lập quá lâu với tự nhiên. Chúng ta cần kết nối với thực phẩm, cần ý thức về sức khỏe của ta, của gia đình và cả những người xung quanh.

No comments yet.

Trả lời